Yoga

Joga posmatra telo kao najgrublju manifestaciju svega što mi jesmo, a kao takva je nama i najvidljivija i najlakše možemo na sebi raditi počevši upravo od tela. Kako je telo neraskidivo povezano i sa našim suptilnijim telima, mi kroz inteligentno osmišljeno fizičko vežbanje radimo i na dubljim nivoima svog postojanja. Kaže se u jogi, radeći sa telom mi već radimo i na svom karakteru.

Ljudi danas sve češće biraju jogu kao svoj program vežbanja jer je jedan od retkih sistema koji nas uči da osećamo sebe i da svoje vežbanje uskladimo sa svojom prirodom i potrebama. Ona pruža mogućnost da u isto vreme bude dobar trening, da pruži fenomenalno terapeutsko dejstvo, ali i da bude najbolja i najjednostavnija antistres terapija.

Časove joge vodi Dragana Balić i instruktori Holističke akademije Maya.

 

  • 1